top of page

Hypnotherapie eerste consult  € 140,-

Inclusief intake, hypnotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie vervolgconsult  € 125,-

Hypotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie voor kinderen  € 125,-

Inclusief intake, hypnotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie Programma's

Tarieven hypnotherapie programma's staan op de pagina van de desbetreffende klacht 

Ben je verhinderd? Dan verzoeken wij je minimaal 48 uur voorafgaand aan het consult te

annuleren of verzetten. Anders behouden wij het recht om dit consult in rekening te brengen.

Vergoeding hypnotherapie 

 

Bij Medisch Hypnose Centrum beschikken zowel de praktijk als de therapeuten over een AGB-code, waardoor je je behandelingen kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Je dient zelf je factuur in te dienen bij je zorgverzekering.

 

Vergoedingen:

  • Aanvullende verzekering: Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen of alternatieve zorg. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

  • Erkende beroepsvereniging: Onze therapeuten zijn aangesloten bij de NBVH, een erkende beroepsvereniging. Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger en worden vergoed.

 

Belastingvoordeel en Werkgeversbijdrage:

  • Belastingaftrek: Het is mogelijk om de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting op te voeren onder psychosociale hulpverlening/begeleiding.

  • Werkgeversbijdrage: Vraag je werkgever naar de mogelijkheid om in het kader van de Wet Poortwachter geld beschikbaar te stellen voor re-integratie.

bottom of page