HYPNOSE & HYPNOTHERAPIE

Hypnose of trance is een bewustzijnstoestand waarbij je enerzijds zeer ontspannen bent en tegelijkertijd volledig geconcentreerd. Alledaagse trance ervaren we wanneer we autorijden, en zo in gedachten zijn dat we als het ware een stukje van de reis gemist hebben. Bij hypnotherapie wordt deze trance ingezet door een hypnotherapeut om te komen tot verandering van gevoel, gedrag of gedachten die je in de weg zitten. In je bewustzijn zit onder andere het hier-en-nu, je logica en je denkkracht. In je onderbewustzijn zitten je emoties, gevoelens en gewoontes.
In hypnose gaat het hier en nu (bewustzijn) naar de achtergrond waardoor je dieper contact maakt met je onbewuste om klachten of problemen beter te begrijpen, verbanden te zien en inzicht te krijgen. Hierdoor is het mogelijk om een verandering in te zetten of een oplossing te vinden. Met hypnotherapie pak je de klachten op een emotioneel niveau aan, waardoor er wezenlijk iets in de beleving verandert. Het is snel, effectief en comfortabel. Hypnose is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

MISVATTINGEN HYPNOSE

Veel mensen denken dat hypnose een soort van ‘slaap’ is. Dit is ook niet vreemd; het woord hypnose komt van het Griekse woord "hypnos" wat "slaap" betekent. Daarnaast lijkt het alsof iemand die in hypnose is, in slaap is. Ondanks dat het voor vele mensen een fijne ontspannen toestand is, ben je absoluut niet in slaap of  "in hoger sferen" integendeel, je bent juist heel alert en je bewustzijn is gefocust op je binnenwereld. Geregistreerde patronen van hersengolven tonen aan dat iemand onder hypnose zich in een toestand tussen waken en slapen bevindt. Anderen kennen hypnose van televisie, of zij hebben een hypnose show bezocht. Hier kan de illusie ontstaan dat een gehypnotiseerd persoon volledig machteloos is en geen controle meer heeft over eigen doen of laten. Ook dit misverstand kan uit de wereld geholpen worden: niemand heeft macht of controle over je. Een angst die vaak naar voren komt: "wat als ik niet uit hypnose kom?" Dat is onmogelijk, er kunnen twee dingen gebeuren wanneer een hypnotiseur of hypnotherapeut je niet uit hypnose helpt, of je komt zelf uit hypnose, of je valt in slaap. En wanneer je in slaap valt word je vanzelf weer wakker.

GESCHIEDENIS HYPNOSE

Hoewel de wetenschappelijke geschiedenis van het gebruik van hypnose pas aanvangt met Franz Mesmer in de 18e eeuw werd de techniek reeds lang daarvoor toegepast door tovenaars en genezers. In Griekenland en ook in Egypte bestonden slaap-tempels, een soort kuuroord voor de geest waar mensen heengingen om te genezen. In de primitieve oudheid begaf de mens zich via rituelen in bewustzijnstoestanden vol vervoering en extase, teneinde contact met de goden te maken. Bij de Romeinen bracht Esculapius zijn patiënten vaak in een diepe slaap en verzachtte hun pijn door het strijken met de hand. In de bijbel lezen we hoe God Adam in een diepe slaap deed vallen en hoe Jezus wonderen verrichtte door handoplegging. (bron Wikipedia)

HypnoseCentrumOost Wiedenbroeksingel 4 7481BT Haaksbergen 06 - 21 400 992 info@hypnosecentrumoost.nl