Privacyverklaring
Medisch Hypnose Centrum

 

Privacy verklaring

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens met ons te delen. MedischHypnoseCentrum.nl en haar partners nemen uw privacy serieus en streeft ernaar uw persoonsgegevens op een eerlijke en betrouwbare manier te behandelen. MedischHypnoseCentrum.nl en haar partners zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik en deze veilig te bewaren. Wanneer er over MedischHypnoseCentrum.nl gesproken wordt bedoelen wij daar alle aan MedischHypnoseCentrum.nl en aan haar gelieerde merken.
Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens zullen gebruiken. 

Wij moedigen u dan ook aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

 

OVERZICHT

In dit privacy beleid wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen:

 1. Toepassingsgebied
 2. Over ons
 3. Door ons verzamelde persoonsgegevens
 4. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
 5. Hoe delen wij uw gegevens?
 6. Cookies, analytics en personalisatie
 7. Sociale media
 8. Indien u jonger dan 16 jaar bent
 9. Internationale gegevensoverdracht
 10. Beveiliging 
 11. Gegevensbewaring 
 12. Uw rechten
 13. Andere websites
 14. Veranderingen in het beleid
 15. Functionaris voor gegevensbescherming: Contact en vragen

 

TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld of gebruikt wanneer u een MedischHypnoseCentrum.nl en haar partners -account of een ander, wanneer u een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de websites, applicaties, webshops of online, mobiele of overige diensten van MedischHypnoseCentrum.nl (“Diensten”), wanneer u onze producten koopt in onze winkels, deelneemt aan evenementen of wedstrijden die door MedischHypnoseCentrum.nl worden georganiseerd of contact met ons onderhoudt via sociale media of op een andere wijze. In dit privacy beleid wordt onder “persoonsgegevens” verstaan: alle informatie door middel waarvan wij u kunnen identificeren, zoals hierna onder “Door ons verzamelde persoonsgegevens” nader wordt beschreven.

 

OVER ONS

MedischHypnoseCentrum.nl is een therapie en trainingspraktijk die gevestigd is in Haaksbergen, Wiedenbroeksingel 4.

Wij zijn gespecialiseerd in hypotherapie en geven trainingen en therapie aan cliënten. Zowel in de praktijk alsook online. 

 

DOOR ONS VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wij over u verzamelen wanneer u onze producten koopt of onze Diensten gebruikt kan het volgende omvatten (gezamenlijk aangeduid als: “persoonsgegevens”). 

 

ALGEMEEN:

 1. Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Uw accountgegevens en elektronische identificatiegegevens (met inbegrip van gegevens die hieraan worden toegevoegd). Uw MedischHypnoseCentrum.thehuddle.nl ID-account of andere account (als u een dergelijke account bij ons heeft aangemaakt) en andere elektronische identificatiegegevens (zoals IDFA, GAID, IP-adres MAC-adres), en de gegevens die u toevoegt aan uw MedischHypnoseCentrum.thehuddle.nl ID-account of andere MedischHypnoseCentrum.nl -account, zoals uw wachtwoord, uw geboortedatum, de tijdzone waarin u woont, uw foto en andere informatie die u met ons deelt.
 3. Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze onlinediensten. Dit kunnen onder meer gegevens zijn met betrekking tot de pagina’s die u bezoekt, de producten en diensten die u leuk vindt en de inhoud van een winkelwagen met niet-gekochte producten. 
 4. Uw aankopen online. De gegevens die wij verzamelen als u in een van onze online een product aanschaft of dienst gebruikt, zoals het bedrag en de datum van uw aankoop, het product dat of de diensten die u aanschaft, de locatie, de website of de app door middel waarvan u uw aankoop doet, betaalmethode, status van de betaling, korting, bezorgmethode en afleveradres.
 5. Uw recensies. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses, alsook recensies van producten of evenementen die u op onze websites plaatst of die u online of via sociale media met ons deelt, zoals uw ervaringen en tips met betrekking tot uitrusting, uw wedstrijddag en uw trainingsschema.
 6. Gegevens met betrekking tot uw communicatie. Eventuele vragen, klachten en andere informatie die wij per e-mail, online of via sociale media van u ontvangen.

 

 

SPECIALE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS:

Wij verzamelen ook informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt met betrekking tot uw lichaamsbouw, conditie of voeding, en uw gezondheid verklaringen, om uw ervaring bij het gebruiken van onze producten en diensten te verbeteren. Deze persoonsgegevens kunnen – elk afzonderlijk of tezamen – inzicht geven in uw (fysieke) gezondheid. 

Wij zullen alleen de gegevens met betrekking tot gezondheid en locatie verzamelen die u ons vrijwillig verstrekt, en dit alleen met uw voorafgaande toestemming of op uw aanwijzingen om dit te doen, en alleen ten behoeve van de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden. U kunt te allen tijde weigeren toestemming te verlenen of uw toestemming intrekken, zoals hieronder omschreven (zie: “Uw rechten”).

 

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?

MedischHypnoseCentrum.nl verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Houd er rekening mee dat voor zover MedischHypnoseCentrum.nl reeds informatie over u in zijn bezit heeft, MedischHypnoseCentrum.nl deze informatie voor dezelfde doeleinden kan gebruiken.

Ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u:

Om uw aankopen (online en in onze praktijken) te beheren en af te handelen en om u de diensten te verstrekken die u van ons gevraagd heeft, met inbegrip van afhandeling van uw aanvragen, gebruiken wij uw contactgegevens, uw account en elektronische identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw aankopen in onze praktijk en online.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op MedischHypnoseCentrum.nl:  

Informatie waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” wordt verwezen, kan gebruikt worden voor het bijhouden van een goede zakelijke administratie om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheden en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of andere wettelijke vereisten.

Ten behoeve van onze rechtmatige commerciële belangen:  

We zullen uw contactgegevens gebruiken om nieuwsbrieven of algemene marketingmaterialen en enquêtes over producten en diensten die u hebt gekocht naar u te verzenden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke marketingmaterialen door de instructies te volgen in de communicatie-uiting die u van ons ontvangt. U kunt deze voorkeuren ook regelen in uw profiel- en apparaat instellingen. Wij zullen de persoonsgegevens waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” wordt verwezen gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in onze klanten, zowel op samengevoegd als individueel niveau. Hiertoe kunnen we gegevens combineren die we over u verkregen hebben van de verschillende bedrijven die uw persoonsgegevens verzameld hebben (indien van toepassing). Dit betekent ook dat we uw gebruik van onze producten en diensten analyseren en dat we deze informatie gebruiken om onze producten en Diensten te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden (we analyseren bijvoorbeeld welke internetpagina’s u bezoekt, welke producten en Diensten u gebruikt en leuk vindt, hoe u gebruikmaakt van deze producten en Diensten, zodat we persoonlijke profielen kunnen maken en kunnen beoordelen wat voor u interessant kan zijn, welke aanbevelingen we u kunnen doen wanneer u onze producten koopt of gebruikmaakt van onze Diensten (bijvoorbeeld gebaseerd op uw eerdere aankopen en gebruik van onze Diensten)). Het aanmaken van dergelijke persoonlijke profielen van onze klanten maakt het ons ook mogelijk om u marketingmateriaal te sturen dat rechtstreeks verband houdt met uw gebruik van onze producten en Diensten, dit als u ervoor gekozen hebt om dergelijk materiaal te ontvangen.

De persoonsgegevens waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” verwezen wordt, kunnen door MedischHypnoseCentrum.nl ook gebruikt worden:

 1. om samengevoegde statistische gegevens over de gebruikers van onze producten en Diensten te genereren;
 2. om te helpen bij beveiliging en fraudepreventie;
 3. ten behoeve van doeleinden van systeemintegriteit (voorkomen van hacking, bedrog, spam, enz.);
 4. om u er per e-mail aan te herinneren dat u onze webshop hebt verlaten terwijl uw winkelwagen nog artikelen bevatte of een bevestiging te sturen van uw bestelling;
 5. om onze bedrijfsvoering te vergemakkelijken, om bedrijfsbeleid en -procedures uit te voeren;
 6. om ons in staat te stellen om activa samen te voegen, te verkopen, over te nemen of over te dragen; en 
 7. ten behoeve van andere legitieme zakelijke doeleinden zoals door toepasselijk recht toegestaan.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:

We kunnen uw persoonsgegevens waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” wordt verwezen gebruiken voor marketingdoeleinden op basis van uw profielen en materiaal verzenden via e-mail, sms, andere elektronische middelen of anders. We zullen dit echter alleen doen nadat we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.  

We gebruiken uw persoonlijke gegevens waarnaar hierboven onder het kopje ‘Door ons verzamelde persoonsgegevens’ wordt verwezen overeenkomstig uw toestemming als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of als u meedoet aan onze enquêtes.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken: zie de onderstaande afdeling “Uw rechten”.

 

 

 

HOE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens met de volgende partijen delen:

 1. Verantwoordelijken voor de verwerking binnen de HypnoseCentrumOost groep die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacy beleid.
 2. Dienstverleners en verwerker. Wij schakelen externe leveranciers, agenten, dienstverleners en gelieerde rechtspersonen in om namens ons diensten aan ons te verlenen, zoals ondersteuning voor de interne werking van onze websites, webwinkels (met inbegrip van betalingsverwerkers en derden die we gebruiken voor het verzenden van uw bestellingen naar uw huisadres), Diensten (zoals verwerking van technische ondersteuning), alsmede gerelateerde product ondersteunende offlinediensten, gegevensopslag en andere diensten.

Bij het verstrekken van deze Diensten kunnen deze derden namens ons uw persoonsgegevens inzien, ontvangen, bewaren of op een ander wijze verwerken. Onze contacten met deze dienstverleners staan gebruik van uw gegevens voor hun eigen (marketing-) doeleinden niet toe. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving nemen wij alle commercieel redelijke stappen om derden te verplichten tot het beveiligen van uw persoonsgegevens en het verwerken daarvan overeenkomstig onze instructies.

 1. Derden in het geval van een wettelijke verplichting.  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken als wij van mening zijn dat wij dit wettelijk verplicht zijn, of dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan juridische procedures; indien wij van mening zijn dat het noodzakelijk of passend is om persoonsgegevens bekend te maken aan wethandhavingsinstanties, zoals bijvoorbeeld voor het onderzoeken van feitelijke of vermeende fraude of wetsovertredingen, inbreuken op de beveiliging, of schendingen van dit privacy beleid; om te reageren op eventuele claims tegen ons; en om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid te garanderen van MedischHypnoseCentrum.nl, onze klanten of het publiek.
 2. Ondernemingsgerichte transacties. Daarnaast kan informatie over onze klanten, met inbegrip van persoonsgegevens, bekend gemaakt worden als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van activa van MedischHypnoseCentrum.nl, overname, faillissement of een soortgelijke gebeurtenis.
 3. Met toestemming. We kunnen informatie over u, met inbegrip van persoonsgegevens, ook aan andere derden doorgeven, maar alleen wanneer u toestemming heeft gegeven of ons gevraagd hebt dit te doen. 

Niettegenstaande enig tegenwerkend feit in dit privacy beleid kunnen we mogelijk samengevoegde of geanonimiseerde informatie met derden delen ten behoeve van onderzoek, marketing, analyse en andere doeleinden, op voorwaarde dat deze informatie niet een bepaalde persoon identificeert.

 

 

 

 

COOKIES, ANALYTICS EN PERSONALISATIE 

Wij en onze derden-leveranciers gebruiken cookies, transparante GIF’s/pixeltags, Javascript, lokale opslag, logbestanden en andere mechanismen voor het automatisch verzamelen en vastleggen van informatie over uw surfgedrag en gebruik van de Diensten. Wij kunnen deze “informatie over activiteit” samenvoegen met andere persoonsgegevens die we over u verzamelen.  

Over het algemeen gebruiken we deze informatie over uw activiteit om inzicht te krijgen in hoe onze Diensten worden gebruikt, bugs en fouten op te sporen, accountgegevens te verifiëren, inloggen mogelijk te maken, sessies te volgen, fraude te voorkomen en onze Diensten te beschermen, alsmede voor gerichte marketing en reclame, om content te personaliseren en voor analytisch-doeleinden.  Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie over deze mechanismen en hoe we informatie over activiteit verzamelen.   

 

SOCIALE MEDIA

Wanneer u deelneemt aan verschillende sociale media-platformen zoals Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enz., dient u de instrumenten te kennen en te begrijpen die door deze sites verschaft worden om u in staat te stellen keuzes te maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale mediaprofiel(en) wilt delen.

MedischHypnoseCentrum.nl is gebonden aan de privacy praktijken of het privacy beleid van deze derden, en daarom raden wij u aan om de toepasselijke privacyverklaring, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale media-omgevingen.

Tevens kunnen, op basis van de keuzes die u gemaakt hebt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale media-sites (en/of in combinatie met uw instellingen en op de MedischHypnoseCentrum.nl -pagina’s), bepaalde persoonsgegevens met MedischHypnoseCentrum.nl uitgewisseld worden over uw online activiteiten en sociale media-profielen (zoals interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, reacties en content die u heeft gepost, enz.).

 

INDIEN U JONGER DAN 16 JAAR BENT

Vraag uw ouders of voogd om toestemming voordat u persoonsgegevens van uzelf aan ons verstrekt als u tussen de 13 en 16 jaar bent. Uw ouder of voogd dient contact op te nemen met het MedischHypnoseCentrum.nl.

MedischHypnoseCentrum.nl heeft deze informatie nodig om te controleren of zij de noodzakelijke toestemming hebben verleend. In sommige gevallen kunnen wij telefonisch of anderszins contact opnemen. Als u tussen de 4 en 16 jaar oud bent, neem dan geen contact met ons op en verstrek ons geen persoonsgegevens totdat uw ouder of voogd ons een e-mail gestuurd heeft waarin hij of zij toestemming geeft om contact op te nemen en dergelijke gegevens te verstrekken.

 

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij wijzen u erop dat we persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt naar andere landen kunnen verzenden dan het land waarin u verblijft of in een ander land kunnen verwerken. De wetten die in deze landen gelden, staan mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau van uw persoonsgegevens toe. MedischHypnoseCentrum.nl zal er daarom voor zorgen dat alle afdoende beschermende maatregelen worden getroffen en dat wordt voldaan aan alle geldende wetten en voorschriften in verband met dergelijke verzendingen. Meer in het bijzonder maakt MedischHypnoseCentrum.nl voor het verzenden van gegevens vanuit de EU naar landen buiten de EU gebruik van Overeenkomsten inzake gegevensoverdracht binnen de groep op basis van EU modelcontractbepalingen.

 

BEVEILIGING

MedischHypnoseCentrum.nl zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd dankzij gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat zij worden beschermd tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, accidentele of onrechtmatige vernietiging en verlies. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dit ten behoeve van bovenstaande doeleinden of de naleving van alle wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen noodzakelijk is.

 

GEGEVENSBEWARING

MedischHypnoseCentrum.nl bewaart uw persoonsgegevens zolang als is vereist om te voldoen aan het doel waarvoor ze werden verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld zolang als nodig is om u de nieuwsbrieven te verzenden waarop u zich hebt geabonneerd, om u klantenservice te bieden, om vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen, enz.), tenzij een langere periode nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om een juridische claim te verdedigen.

Als u een MedischHypnoseCentrum.nl ID-account of ander account bij ons hebt gemaakt, zullen we dat account en uw persoonsgegevens op verzoek of 30 dagen nadat het account inactief is geworden verwijderen. Wij zullen uw account als ‘inactief’ beschouwen als u uw MedischHypnoseCentrum.nl ID-account of een ander account gedurende twee jaar niet hebt gebruikt. Voordat uw account inactief wordt, informeren wij u dat u uw MedischHypnoseCentrum.nl ID-account of andere accounts moet gebruiken om te voorkomen dat het inactief wordt. Wanneer wij uw account verwijderen worden uw persoonsgegevens geschrapt. Tevens zijn we op grond van wettelijke voorschriften verplicht om bepaalde soorten persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Wij bewaren deze gegevens overeenkomstig deze verplichte termijnen.

 

UW RECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van gegevensverwerking, recht van bezwaar tegen profilering en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Klik hier als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot een van deze rechten.

Voor zover we ons op uw legitieme belangen baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken, hebt u ook het recht om zich tegen dergelijk gebruik te verzetten (tenzij we voor het gebruik een overtuigende wettelijke basis kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overtreft of tenzij we de gegevens moeten verwerken voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims). 

We zullen onverwijld en uiterlijk binnen een maand, in lijn met toepasselijke wetgeving, reageren op uw verzoek om uw rechten te herroepen.  

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingberichten te allen tijde kosteloos intrekken door de instructies in deze berichten op te volgen. U kunt deze voorkeuren ook in de instellingen van uw profiel regelen. MedischHypnoseCentrum.nl zal de onderzoeksresultaten dan niet meer op individueel niveau op u toepassen en zal geen marketingberichten meer naar u verzenden.

Als u uw toestemming aan MedischHypnoseCentrum.nl voor het gebruik van uw gezondheids- en locatiegegevens wilt intrekken, kunt u een e-mail sturen naar het MedischHypnoseCentrum.nl bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt deze voorkeuren ook regelen in uw profiel- en apparaat instellingen.  

Als u een vraag of klacht hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar het MedischHypnoseCentrum.nl dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

ANDERE WEBSITES

Onze websites en mobiele kunnen applicaties bevatten met links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites en mobiele applicaties. Hoewel deze websites van derden zorgvuldig zijn geselecteerd, kan MedischHypnoseCentrum.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze organisaties. Raadpleeg de privacyverklaring van de website die u bezoekt (indien deze beschikbaar is) voor meer informatie hierover.

 

VERANDERINGEN IN HET BELEID

Wij kunnen dit privacy beleid zo nu en dan veranderen door de bijgewerkte versie van het privacy beleid op onze websites en applicaties te plaatsen. Wij zullen veranderingen in het beleid via onze website aan u kenbaar maken. Bovenaan dit beleid zullen wij achter de tekst “geldig vanaf” aangeven vanaf wanneer dergelijke veranderingen in werking treden. Wij raden u aan om regelmatig op onze website te kijken, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING: CONTACT EN VRAGEN

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of dit privacy beleid? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, of het MedischHypnoseCentrum.nl of aan haar gelieerde bedrijven dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens. 

info@MedischHypnoseCentrum.nl

 

arrow_drop_up arrow_drop_down