Tarieven

  • Eerste hypnose sessie inclusief intake 125,00

  • Vervolg sessie € 90,00 - vanaf 01-04-2020 € 95,00

  • Hypnose kinderen € 90,00 - vanaf 01-04-2020 € 95,00

  • Hypnotherapie PDS darmmanagement € 90,00 - vanaf 01-04-2020 € 95,00

 

Gemaakte afspraken mogen tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 24 uur worden de sessiekosten in rekening gebracht.

De praktijk en de therapeut beschikken over een zogenaamde AGB code zodat u uw behandeling kunt declareren bij uw ziektekostenverzekering. U kunt  <hier>  kijken of u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. U dient zelf uw factuur in te dienen bij uw ziektekostenverzekering.

Hieronder treft u informatie over de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten.

 

VERGOEDING

Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen of alternatieve zorg. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing. Voor hypnotherapie is er één bekende beroepsvereniging, namelijk de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger. Daarnaast voldoen de aangesloten therapeuten aan de kwaliteitsvoorwaarden en regels die door de beroepsverenigingen worden vastgesteld. Klik hier om uw vergoeding te bekijken.

NBVH

Waarom een NBVH®-hypnotherapeut?

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Onze circa 400 leden zijn opgeleid op HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen. Middels bijscholing, intervisie, supervisie en visitatie wordt kwaliteit gewaarborgd. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. Lidnummer 17017. https://www.hypnotherapie.nl/

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Lidnummer 190093R.

https://rbcz.nu/index.html

Daarmee valt zorgverlener onder het tuchtrecht bij TCZ. www.tcz.nu

SCAG

Aangesloten bij de SCAG kunt uw rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij eventuele klachten. De praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

https://www.scag.nl/

VEKTIS AGB CODE

Een Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheerd door Vektis.

AGB code praktijk: 90065631 AGB code therapeut: 90106401  https://www.agbcode.nl/

EERSTELIJNSZORG HAAKSBERGEN - ZOEK UW ZORG

De EZH, is een medisch-sociaal netwerk dat verbindt, informeert en samen werkt
Dit doen we dichtbij, dichtbij de mensen, waarbij de mens centraal staat, zodat we samen goede zorg verlenen EZH: Wij zorgen samen voor de inwoners van Haaksbergen.

SAMENWERKENDE PDS THERAPEUTEN

U kunt voor het darmmanagement programma terecht bij gespecialiseerde PDS-therapeuten. Zij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging: ‘Samenwerkende PDS-therapeuten’ en werken in praktijken verspreid over Nederland. Deze therapeuten hebben minimaal een driejarige opleiding tot hypnotherapeut gevolgd. Daarnaast hebben zij een aanvullende PDS-specialisatie gevolgd. Aan deze specialisatie hebben verschillende vooraanstaande internisten en professoren meegewerkt als gastdocent. Alle therapeuten zijn lid van een beroepsvereniging die bij- en nascholing verplicht stellen. Ook zijn ze zelf beroepsaansprakelijk en aan klacht- en tuchtrecht onderworpen en werken met een behandelovereenkomst.

PDS THERAPEUT KINDEREN

Een deel van de PDS-therapeuten heeft zich extra geschoold om op basis van een wetenschappelijk onderzocht hypnoseprotocol ook kinderen met chronische buikpijn te kunnen behandelen. In nauwe samenwerking met C. Frankenhuis is in 2011 een bijscholing voor PDS-therapeuten ontwikkeld om deskundig uitvoering te kunnen geven aan het wetenschappelijk onderzochte hypnose-protocol voor kinderen met chronische buikklachten. In samenwerking met professor dr. Marc Benninga (kinder-maag-darm-leverarts) en dr. Arine Vlieger (kinderarts) 


PDS BELANGENVERENIGING

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten te steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

  • Lotgenotencontact

  • Voorlichting aan leden, patiënten, artsen en anderen

  • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS

  • Behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

HypnoseCentrumOost Wiedenbroeksingel 4 7481BT Haaksbergen 06 - 21 400 992 info@hypnosecentrumoost.nl